حجت الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی:تصمیمات غیرکارشناسى دولت باعث سوء استفاده کلان ارزى عده ‏اى معدود شده استحجت الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی:تصمیمات غیرکارشناسى دولت باعث سوء استفاده کلان ارزى عده ‏اى معدود شده است امام جمعه شهرک طالقانی گفت:تصمیمات غیرکارشناسى دولت باعث سوء استفاده کلان ارزى عده ‏اى معدود شده است، در چنین شرایطى در وهله اول انتظار مى‏رود دولت شفافیت بیشترى را در روند اختصاص ارز ارزان قیمت دولتى اعمال نماید شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ 22 تیرماه 97شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ 22 تیرماه 97 شرح فقرة و علی الغزاة بالنصر و الغلبة و علی الاسراء بالخلاص و الراحة حجت الاسلام هاشمی: کشور نیازمند مدیریت جهادى و مدیران جهادى استحجت الاسلام هاشمی: کشور نیازمند مدیریت جهادى و مدیران جهادى است امام جمعه شهرک طالقانی گفت: کشور نیازمند مدیریت جهادى و مدیران جهادى است و یکى از راههاى مقابله با جنگ اقتصادى دشمن، به میدان فرستادن مدیرانى باانگیزه، جوان، جهادى، متخصص و دلسوز است. شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ15تیر 97شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ15تیر 97 شرح فقرة «و علی الفقراء بالصبر و القناعة » حجت الاسلام و المسلمین هاشمی:ضرورت ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت و برخورد با سوداگران اقتصادیحجت الاسلام و المسلمین هاشمی:ضرورت ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی دولت و برخورد با سوداگران اقتصادی امام جمعه شهرک شهید طالقانی ماهشهر گفت: ترمیم و تغییر در کابینه به ویژه در تیم اقتصادی دولت که یقیناً بخشی از التهابات و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت مسکن و خودرو، معلول تصمیمات غیرمنطقی آنها بوده، ضروری است. شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ8تیر97شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ8تیر97 شرح فقرة «وعلی الاغنیاء بالتواضع و السعة» حجت الاسلام والمسلمین هاشمی :حضور مسوولین قوه قضاییه در بین مردم باعث ایجاد قوت قلب و جلب اعتماد مردم خواهد شدحجت الاسلام والمسلمین هاشمی :حضور مسوولین قوه قضاییه در بین مردم باعث ایجاد قوت قلب و جلب اعتماد مردم خواهد شد حجت الاسلام والمسلمین هاشمی :حضور مسوولین قوه قضاییه در بین مردم باعث ایجاد قوت قلب و جلب اعتماد مردم خواهد شد شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ1تیر 97شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ1تیر 97 «شرح فقرة و تفضل علی نساءنا بالحیاء و العفة»
طراحی سایتطراحی سایتسایت سازسایت سازفروشگاه سازفروشگاه ساز