حجت الاسلام و المسلمین سیدسلمان هاشمی: سپاه به مرحله ای رسیده که توانسته اعتماد ملت های منطقه را نسبت به نیروهای مقاومت و همچنین نهاد مقدس سپاه را برانگیزدحجت الاسلام و المسلمین سیدسلمان هاشمی: سپاه به مرحله ای رسیده که توانسته اعتماد ملت های منطقه را نسبت به نیروهای مقاومت و همچنین نهاد مقدس سپاه را برانگیزد امام جمعه شهرک طالقانی گفت: سپاه به مرحله ای رسیده که توانسته اعتماد ملت های منطقه را نسبت به نیروهای مقاومت و همچنین نهاد مقدس سپاه را برانگیزد شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ30 فروردین 98شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ30 فروردین 98 الموضوع: الشفاعة المتبادلة - دعاء للوالدین فی صحیفة السجادیة القسم الاخیر حجت الاسلام و المسلمین سیدسلمان هاشمی: سپاه بازوی توانمند و پشتوانه مستحکم و امین نظام و مردم استحجت الاسلام و المسلمین سیدسلمان هاشمی: سپاه بازوی توانمند و پشتوانه مستحکم و امین نظام و مردم است امام جمعه شهرک طالقانی گفت: سپاه بازوی توانمند و پشتوانه مستحکم و امین نظام و مردم است هر جا بر اثر سوء عمل دولت‌های قاصر و ناکارآمد، کارها را بر زمین مانده دید، امانتدارانه و دلسوزانه پا به عرصه میدان گذاشت و نقش چشمگیری در مرتفع کردن مشکلات و تسهیل ناملایمات داشت شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ23 فروردین 98شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ23 فروردین 98 الموضوع :آثار الدعاء للوالدين حجت الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی: جبران خسارات پس از فروکش کردن سیل کار اصلی مسئولان و دولتمردان استحجت الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی: جبران خسارات پس از فروکش کردن سیل کار اصلی مسئولان و دولتمردان است امام جمعه شهرک طالقانی گفت: جبران خسارات پس از فروکش کردن سیل کار اصلی مسئولان و دولتمردان است،از دیگر نکات مهم رهبر موضوع صدمات روحی و روانی ناشی از حوادث سیل است که باید به گونه ای برنامه‌ریزی شود که این حوادث به کمترین میزان ممکن برسد و پیگیری تصمیمات و ادامه یافتن اقدامات تا رفع کامل مشکلات مردم ، ادامه یابد. شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ 16 فروردین 98شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ 16 فروردین 98 الموضوع:الدعاء للوالدين عقیب الصلاة حجت الاسلام و المسلمین سیدسلمان هاشمی: رونق تولید راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی استحجت الاسلام و المسلمین سیدسلمان هاشمی: رونق تولید راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است امام جمعه شهرک طالقانی گفت: رونق تولید راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است، باید موجبات رونق تولید و اشتغال را فراهم کنيم، هر چقدر که میزان تولید و درآمد بیشتر شود وضعیت اشتغال و معیشت مردم بهبود یافته و مشکلات نیز کمتر می شود شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ 9 فروردین 98شرح خطبه اول نماز جمعه مورخ 9 فروردین 98 الموضوع:فضل و خواص الصلوات
شرکت سازنده